LASTULEVYTEHTAAN LASTUNMURSKAIMEN ROOTTORIT

Toimitimme lastulevytehtaalle lastunmurskaimen roottoreita 2kpl.  Roottorit modernisoitiin samanlaisiksi, jolloin asiakkaan varastossa olevien varaosanimikkeiden määrää saatiin vähennettyä. Roottoreihin tehtiin dynaaminen tasapainotus ennen toimitusta.