SAHALAITOKSEN TUKKIKIRAMON KUNNOSTUS

Toimitimme sahalaitokselle tukkikiramon uudet kansirakenteet suunniteltuna ja asennettuna.